Bilder från installationsmässan 22 januari 2017. Biskop Sven-Bernhard och kyrkoherde Björn Kling vid altaret på St. Pauls Anglican church.
Foto: Svenska kyrkan i Grekland

Gudstjänst & diakoni

Gudstjänst

Vi firar Mässa eller Gudstjänst varje söndag kl 12.00 eller 18.00 i St Pauls church eller i församlingshemmet på Sotiros 7 i Plaka, se församlingens kalender. Varje onsdag kl 19.00 har vi kvällsandakt i församlingshemmet på Sotiros 7.

Diakoni och flyktingarbete

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Vi vill stödja den som på det ena eller det andra sättet har det svårt.