Bilder från installationsmässan 22 januari 2017. Biskop Sven-Bernhard och kyrkoherde Björn Kling vid altaret på St. Pauls Anglican church.
Foto: Svenska kyrkan i Grekland

Gudstjänst & diakoni