Organisation

Vår församling är en del av den världsvida kristna kyrkan. Vi tillhör Svenska kyrkan och vi präglas därför av Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Vår grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet med vårt uppdrag är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas och att Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ. 

Vi tillhör Visby stift inom Svenska kyrkan.