Kyrkorådet

Kyrkorådet utses av Kyrkostämman och är församlingens styrelse.

Kyrkorådet består av Anette Nordgren (ordförande), Gro Reistad (vice ordförande), Monika Legaki, Karin Phillip, Jens Lindhé, Kirsten Brinkmann Sörensen, Gia Kanaki, Fotini Ikonomidou och Björn Kling (kyrkoherde och självskriven ledamot i kyrkrådet) samt adjungerade representanter från de nordiska ambassaderna.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och därmed bl.a. arbetsgivare för de anställda, har ekonomiskt ansvar för församlingen och förbereder Kyrkostämmans ärenden.