Kyrkorådet

Kyrkorådet utses av Kyrkostämman och är församlingens styrelse.

Kyrkorådet består av Anette Nordgren (ordförande), Gro Reistad (vice ordförande), Mari Hilonen, Monika Legaki, Karin Phillip, Jens Lindhé, Kirsten Brinkmann Sörensen, Konstantinos Liti och Björn Kling (kyrkoherde och självskriven ledamot i kyrkrådet) samt adjungerade representanter från de nordiska ambassaderna.