Bli Medlem!

Tack Gode Gud, för alla människor som håller församlingen vid liv!

Vår församling vore ingenting, om det inte hade varit för våra medlemmar! Vi stöttar varandra och bygger församlingsgemenskap och vi hjälps åt med att vara Kyrka. I vår församling ryms allt mellan himmel och jord, det andliga såväl som det jordiska, och du är välkommen att vara med precis som sådan du är.

Du behöver inte vara svensk för att tillhöra Svenska kyrkan i Grekland. Alla nationaliteter är välkomna att vara med, men kanske i synnerhet den som har anknytning till någon av de nordiska länderna. Du kan också vara med i någon annan Kyrka eller ett annat samfund samtidigt som du är medlem i Svenska kyrkan i Grekland.

Om du har minderåriga barn, är det väl tämligen självklart att du vill att också de tillhör församlingen. Barnen är självklart välkomna! Uppge bara deras namn på vårt formulär, så är de med!

Frivillighet är en grund för församlingen. Du kan förstås vara hur aktiv eller passiv som helst som medlem, men vet att ditt bidrag till församlingens liv betyder väldigt mycket, även om det är än så litet.

Det kostar ingenting att tillhöra vår församling. När du blivit medlem fortsätter du att vara det utan att du behöver förnya ditt medlemsskap. Istället för medlemsavgift ser vi gärna att våra medlemmar ger en frivillig årlig donation till församlingen.

Vår församling har inga stora tillgångar. Vi behöver resurser för att driva vår verksamhet och för att kunna finnas till för våra församlingsbor. Genom basarförsäljning, serveringsintäkter, avgifter och alla medarbetares och frivilligas helhjärtade insats hålls församlingen vid liv. Svenska kyrkan i Grekland är beroende av lokalt insamlade medel. Ditt bidrag betyder väldigt mycket.

 

Vi ser gärna att du ger en frivillig donation till Svenska kyrkan i Grekland. Ange ditt namn och vad insättningen gäller, t.ex. "donation" eller "gåva".


Swedbank:

Trossamfundet Svenska kyrkan
clearingnummer 8381-6, kontonummer 923 163 247-3 

Alpha bank:
IBAN: GR66 0140 2560 2560 0200 2002 503.
BIC: CRBAGRAAXXX. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Church of Sweden in Greece)

Jag vill tillhöra Svenska kyrkan i Grekland

Formulär "Jag vill tillhöra Svenska kyrkan i Grekland, V20170329"

Kyrkoherde Björns Veckobrev

Meddela oss för att få brevet på email!