Krisrutiner för Svenska kyrkan i Grekland

Hoppas på det bästa, men förbereda sig för det värsta.

Vi har utarbetat en krisplan för vår församling. Vårt mål är att vara en närvarande Kyrka vid svårigheter, kriser och katastrofer och att vi med kompetens och kunskap ska kunna stödja drabbade och anhöriga till drabbade. Vid en stor katastrof har förstås grekiska myndigheter det största ansvaret, men alla andra aktörer bidrar med sitt för att hjälpa, stötta och trösta i samarbete med varandra. Om det värsta skulle hända, mobiliserar församlingen sina resurser. Vi hoppas på det bästa, men vi har en beredskap för det värsta.

Just nu har pandemin drabbat oss och hela världen. Vår församling har vidtagit alla de försiktighetsågärder som de grekiska myndigheterna har stadgat och rekommenderat, se under rubriken Pandemi på denna sida. Vid viktiga ärenden kontakta kyrkoherde Björn Kling, helst på mail: bjorn.kling@svenskakyrkan.se eller på telefon: +30 6946072428.