Diakoni och flyktingarbete

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Vi vill stödja den som på det ena eller det andra sättet har det svårt.

Svenska kyrkan  Grekland har inga egna diakonala projekt när det gäller flyktingar eller dem som drabbats av den ekonomiska krisen i Grekland. Istället stöder vi och kanaliserar vi medel till andra utförare och organisationer som vi har förtroende för, se nedan. Vi bekymrar oss för vad som händer med människors själar när de utsätts för traumatiserande händelser. Det psykosociala arbetet är därför en viktig inriktning på vårt engagemang. Vi vill hjälpa människor att hålla kvar känslan av vad livet egentligen handlar om, trots att de fått vara med om fasansfulla saker. Barnperspektivet väger tungt när vi väljer de projekt som vi engagerar oss i.

Apostoli är den grekisk-ortodoxa kyrkans hjälporganisation. När den ekonomiska krisen började 2009 var det i första hand greker som behövde bistånd. Nu har flyktingströmmarna tillkommit och de människor som är i behov av hjälp har utökats. Läs mer om Apostoli: www.mkoapostoli.gr. Ett flertal projekt bedrivs genom Apostoli, bl.a. ett stort antal matpaket till dem som inte har mat på bordet, ungdomshem, undervisning, demensboende, m.m. Apostoli har ett tydligt barnperspektiv på de projekt som bedrivs i flyktinglägren. Det psykosociala arbetet har en framskjuten plats i projekten. (Titta gärna lite närmare på projektet 11787 "Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psycological wellbeeing and positive integration for refugee children aged 3-17 years in Greece", där Svenska kyrkan är en av huvudsponsorerna, samt the Director General Konstantinos Dimtsas portalbeskrivning för Apostolis arbete: "Our mission is love".)

Anasa cultural center bedriver en mängd olika projekt för barn i syfte att stärka självkänslan och välbefinnandet, uppmuntra till solidaritet och gemenskap i syfte att förändra barn och ungdomars möjligheter i livet. Anasa är en etablerad organisation som arbetar såväl med andra hjälporganisationer som med myndigheter för att ge psykosocial hjälp till utsatta barn och ungdomar. Läs mer om Anasa: www.anasa.org.gr. Vår församling är huvudsponsorer i ett pilotprojekt för att bedriva cirkusskola i flyktinglägren och bland andra utsatta barn. The Social Circus School blev utsedda till det bästa projektet 2020 av Amateo, läs mer på följande länk: 

https://amateo.org/2020/06/19/amateo-award-winner-2020/?fbclid=IwAR2IudjXyjcumEGIzMUDPNBHnQw1YyR8oTYNxMAl679_yld4SIfKnpZY8s4

I samband med vår second hand-försäljning, framförallt på våra basarer, skickar vi kläder, saker och ibland överskott till Helping Hands eller till Dråpen i Havet. Vill läsa mer om vad dessa organisationer se: www.helpinghands.gr och www.drapenihavet.no

Den del av vår församling som finns på Rhodos, stöttar den katolska kyrkan på Rhodos att ge matpaket till dem som inte har mat på bordet, såväl till flyktingar som till greker. Vill du läsa mer om Father Luke och det franciskanska klostrets hjälpverksamhet, se: https://campaign.proterrasancta.org/refugees-rhodes.

Diakoni är hela församlingens ansvar. Den svenske prästen och den finländska socialkuratorn (diakoniassistenten) gör hembesök, sjukbesök och fängelsebesök när det är påkallat, men även andra församlingsmedlemmar står till förfogande för att stå till tjänst när någon behöver stöd.

För att bidra till något av de diakonala projekt som Svenska kyrkan i Grekland stöder, använd något av församlingens bankkonton nedan, märk insättningen med "Apostoli" eller "Anasa".

För att bidra till Svenska kyrkan i Greklands ordinarie verksamhet behöver du inte märka insättningen alls eller också endast med "Svenska kyrkan i Grekland": Vårt uppdrag är att vara kyrka i hela Grekland. Vi är måna om att ha en god gemenskap, fira gudstjänst och erbjuda dop, vigslar och begravningar, stå till tjänst för den som behöver hjälp (diakoni) och att undervisa. Vi har också en beredskap att stå till tjänst vid stora kriser och katastrofer.

Swedbank om du för över pengar från Sverige: Trossamfundet Svenska kyrkan, clearingnummer 83816, kontonummer 923163247-3.

Swedbank om du för över pengar från något annat land än Sverige: IBAN SE56 8000 0838 1692 3163 2473. Konto 8381-6, 923 163 247-3. BIC SWEDSESS

Alphabank: IBAN: GR66 0140 2560 2560 0200 2002 503. BIC: CRBAGRAAXXX. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Church of Sweden in Greece)