Foto: Magdalena Martin /Ikon

Sjung i vår kör

Vi är en liten, men naggande god, kyrkokör. Pauliina leder oss med säker hand. Du kanske vill vara med och sjunga?

Kyrkokören träffas och övar på måndagskvällar kl 19-21. Vi består av flera olika nationaliteter men sjunger oftast på svenska, men ibland också på engelska eller finska. De stora kyrkliga högtiderna är givna tillfällen för kören, men också t.ex. Valborg och Midsommar samt allsångskvällar.

I vår församling finns också en liten sånggrupp som övar sporadiskt inför särskilda tillfällen.

Ta kontakt med vår kantor Pauliina om du är intresserad av att vara med i någon av våra körer.