Kyrkostämma

Kyrkostämman är församlingens högsta beslutande organ.

Kyrkostämman sammanträder två gånger årligen, en gång under höstterminen (vanligtvis första söndagen i advent) och en gång under vårterminen. Kerstin Henriksson är ordförande och samtliga medlemmar har rösträtt.

Kyrkostämman har att besluta i större och viktiga ärenden och dess ärenden bereds av kyrkorådet.

Protokoll Kyrkostämman