Mingelparty på Paulusgården

Nyhet Publicerad Ändrad

14 maj 14.00

Paulusgården Daidalous 18, Plaka
Paulusgården

Lördagen börjar med mingelparty på Paulusgården från kl 14. Plockmat och dryck medan vi pratar minnen och möter gamla och nya medarbetare och vänner som deltagit i Skandinaviska kyrkans verksamhet under de fyrtio åren. Några hållpunkter under eftermiddagen: I begynnelsen var Sjömanskyrkan. Från sjömanskyrka till församlingskyrka. Omvandlingens tid från Pireus till Plaka. Dagens ekumeniska samarbete med Anglikanska kyrkan.