Ärendenummer 536173

Nyhet Publicerad Ändrad

Logout knappen saknas admin i iPhone

När jag loggade in till Admin på en iPhone finns in knappen loggout.