infoga menypunkt Krisinformation

Nyhet Publicerad Ändrad

Krisinformation på utlandsförsamlingens hemsida

Fil: 


Gemensam information om krisberedskap för alla utlandsförsamlingars webbplatser
I en krissituation är det viktigt att snabbt få tag på rätt information om var man kan få hjälp. Efter en genomgång kan vi konstatera att utlandsförsamlingarnas information om krisstöd på webben ser väldigt olika ut från församling till församling. För att få en enhetlighet och tydlighet kriskommunikationen vill vi be er att se till att denna information läggs ut på församlingarnas respektive hemsidor. Förslag: Komplettera nedanstående texter med aktuella telefonnummer och kontaktuppgifter. Lägg sedan texterna på er hemsida!
Startsidan:
Text med kontaktuppgifter och jourtelefon som bör finnas på startsidan, utlandsförsamlingens hemsida:

Kontakt vid krissituation
Utlandsförsamlingens ordinarie telefonnummer, öppettider, e-postadress, adress och vägbeskrivning:

Jourtelefon präst/diakon:

Gemensam information om krisberedskap för alla utlandsförsamlingars webbplatser.

SVKWEBB/Krisinformation/Text med kontaktuppgifter och jourtelefon som bör finnas på startsidan.docx

Adress till hemsida, länk till blogg, FB, Twitter.

Jourhavande präst: +46-18-474 50 32¨
Digitalt brev: svar inom 24 h.
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

 


Undersida:
Text om krisberedskap under egen klickbar rubrik från startsidan (i vänster spalt)

Så kan kyrkan stötta dig
Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt.
När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse.
Tveka inte att ta kontakt med oss!


Präst nås på telefon:
Diakon/assistent nås på telefon:
I brådskande fall når du oss enklast på vår jourtelefon:
Vi är en liten församling och kan inte alltid svara genast. I akuta konsulära ärenden, kontakta svenska ambassaden på telefon:
eller UD:s konsulära jour:

Har ni funderingar eller frågor: kontakta krissamordnarna Eva-Lena Demarin (eva-lena.demarin@svenskakyrkan.se) och Per Mossegård (per.mossegard@svenskakyrkan.se).

 

Krisinformation

SVKWEBB/Krisinformation/Utl-Ky-webbinfo-2015-04-07.docx

Krisinformation på utlandsförsamlingens hemsida
För att göra informationen om krisberedskap på utlandsförsamlingarnas hemsidor tydlig, enhetlig - och inte lova mer än vad vi kan hålla - har krissamordningen och kommunikationsavdelningen tagit fram ett förslag till gemensam webbtext om krisberedskap att lägga ut på församlingens startsida. En redigerad modell bifogas här; den sändes också ut i december inför julhelgen.
Många utlandsförsamlingar har redan kontaktuppgifter, några har även ett journummer, väl synligt på startsidan, lätt att hitta när det är bråttom och kris. Själavård och diakoni står i fokus, med möjlighet till samtal och stöd. Några berättar också om vad församlingen kan hjälpa till med vid kris och katastrof.
Vi påminner nu alla som ännu inte lagt ut informationen:
- komplettera hemsidan så snart som möjligt med något av de bifogade alternativen, som krisinformation på startsidan. Tydlighet om vårt uppdrag, med dess möjligheter och begränsningar liksom när och hur människor kan nå oss, kan vara avgörande i både den lilla och stora katastrofen.
Frågor och funderingar? Kontakta krissamordningen:
Eva-Lena Demarin: + 46 705 16 40 02
Per Mossegård: +46 70 334 44 51
eller kommunikationsavdelningen:
Lena Sjöström: + 46 18 16 97 12 eller +46 730 55 01 83