Foto: Urban Dimberg

Sura-Ramnäs församling

Svenska kyrkan i Surahammar, Ramnäs och Virsbo. Församlingsexp hittar du i församlingshemmet Källmoragården på Hjulmakarvägen 33 i Surahammar.

Covidinformation

Enligt gällande rekommendationer från FHM gäller en meters avstånd mellan sällskap som får bestå av max 8 personer. Det innebär att kyrkorna kan ta in begränsat antal besökare i kyrkan. 

Vi måste hjälpas åt med att inte sprida smitta och dessa åtgärder är vad vi kan göra. Som tidigare gäller att om du visar sjukdomssymtom ska du stanna hemma. Tvätta händerna ofta och hålla avstånd.