Foto: Petter Svärd

Barn och unga

I Sura-Ramnäs församling finns ett nära och väl utvecklat samarbete med förskolor och skolor, kommunen fritidsverksamhet och bibliotek, Folkets hus samt kultur- och idrottsföreningar. Tillsammans skapar vi möjlighet att möta barn och ungas behov av fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa och utveckling enligt Barnkonventionen.

Barnverksamhet

Babysång och Barnrytmik

Vi sjunger tillsammans med de minsta

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Virsbo barnkör

Virsbo barnkör vänder sig till barn i åldrarna 6-10 år och övar på onsdagar kl. 15.30-16.15 i Virsbo kyrka.

Sura Glada barnkör

Barnkören, för barn 6-11 år. Onsdagar kl 15.30 träffas kören utomhus för att sjunga. För mer info kontakta Gunilla Ivarsdotter.

Kyrka möter förskola och skola

Kyrka möter förskola och skola

Med utgångspunkt i barn och ungas behov av existentiell hälsa och andlig utveckling möts kyrka och skola på olika sätt i olika årskurser.

Spira - Existentiell hälsa bland barn och unga

Spira är ett material om att arbeta pedagogiskt och diakonalt med att stärka ungas existentiella hälsa. Det visar på hur kyrkan i samverkan med skolan kan ge unga möjlighet att utforska sin identitet, andlighet och samhörighet med världen.

Ungdomsverksamhet

Bild på ungdomar i Suraahammar

Svenska Kyrkans Unga

Varannan onsdag kväll är det öppet i Källmoragården i Surahammar för unga som är 13-19 år.

Fyra ungdomar står med ryggen mot kameran, vända mot vattnet och vinkar. En av dem håller i en regnbåge på en pinne.

Ungdomskör

Ungdomskören vänder sig till unga från 12 år. Kören övar på onsdagar kl 16.45-17.45 på Källmoragården, Surahammar.

Lovverksamhet

I samband med skollov arrangeras lovverksamhet i samverkan med kommunens fritidsverksamhet, bibliotek och Folkets hus. T.ex. sommarkul, LAN och Tacolov. Info läggs ut på församlingens sida på Facebook och Instagram.

Nattvandring

Inom stiftelsen Nattvandring.nu finns en nattvandringsgrupp i Surahammars kommun som samordnas av Sura-Ramnäs församling. Aktuell information finns på gruppens sida på Facebook