Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö

Suomenkielistä toimintaa Suran seurakunnassa/ finskspråkig verksamhet i Sura-Ramnäs församling

Suomenkielisen työn pappi Sura-Ramnäsin seurakunnassa:

Jarmo Muroma 070-7187778. (Präst i sverigefinska  arbete i Sura- Ramnäs församling)    

Yhdyshenkilö: Marita Johansson Surahammarissa, 0220-365 51, 070-297 22 54 ja Virsbossa Toini Aikio 070-277 43 41

Mahdollisuus kaksikielisiin kirkollisiin toimituksiin ( kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen) ja yksityisiin keskusteluihin. Tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdessä ja seurakunnan kotisivuilla
www.svenskakyrkan.se/sura-ramnas

För närmare info ring kontaktperson: I Surahammar Marita Johansson 0220-365 51, 070-297 22 54 och i Virsbo Toini Aikio 070-27743 41

Möjlighet till tvåspråkiga kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) och till enskilda samtal. Titta på lokal tidning och församlings hemsida
www.svenskakyrkan.se/sura-ramnas så vet du vad händer i församlingen.