Foto: Petter Svärd

Kontakta oss

En kvinna tänder ett stort ljus i en ljusbärare, med hjälp av ett mindre ljus.

Personal

Här finns kontaktuppgifter till anställda medarbetare i församlingen.

Förtroendevalda

Efter kyrkovalet i september 2021 har ett nytt kyrkoråd utsetts.

Medlem i Svenska kyrkan

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. På den här sidan ser du några av dem. Du är viktig, och du behövs!