Foto: Petter Svärd

Virsbo kyrka

Virsbo Kyrka ligger byggdes 1935-1936 av ägaren till Wirsbo Bruk, Herman Lagercrantz. Kyrkan skapades av byggherren, exteriören tillsammans med Erik Hahr och interiören i barock av Lars Johan Lehming. De konstnärliga utsmyckningarna av väggar och tak har utförts av konstnären Axel Hörlin.

För mer information om Virsbo kyrka eller kyrkogården i Virsbo kontakta kyrkvaktmästare Eva Björk.