Volontär

Att vara frivillig, eller volontär, i församlingens verksamhet kan se olika ut men det finns alltid en uppgift för dig som vill engagera dig.

Foto: Petter Svärd

"Det finns en uppgift..."

Sura-Ramnäs församlings volontäridé beskriver hur församlingen vill engagera volontärer i församlingens verksamhet och den ska fungera som riktlinje för hur volontärverksamheten ska fungera.  

Man trivs där man behövs.

Sura-Ramnäs församling ska vara en levande församling som ger utrymme för delaktighet och engagemang, där anställda i samspel med volontärer och förtroendevalda verkar. Volontärer som vill göra en insats genom oavlönade uppgifter inom församlingsverksamheten ska dela Svenska kyrkans värderingar, så som det uttrycks i församlingens församlingsinstruktion.

Ladda ner vår volontärfolder här och fyll i en intresseanmälan.