Diakoni

"Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer." Jesus sa: ”Vad vill ni jag ska göra för er?” och det uttrycker Sura-Ramnäs församlings diakonala grundhållning.

Foto: Linda Mickelsson /IKON

Diakoni är kyrkans sociala arbete.

Alla människor är skapade av Gud, unika och värdefulla.

Varje människa har ett ansvar för sig själv och för sina medmänniskor. Ibland behöver vi hjälp att ta hand om oss själva och våra närstående.

Diakoni handlar om möte med människor, inte om möte med problem. Livssituationen växlar för oss alla.

Man kan säga att diakonin utgår från sju "bord":

Köksbordet- kan ses som vardagens mötesplats. Det kan vara att lyssna till och dela en annan människas livsberättelse; att vandra med en bit av vägen och vara stöd i kontakt med samhällets olika aktörer.

Foto: Petter Svärd

Parkbänken - symboliserar det diakonala arbetets uppsökande närvaro. En utåtriktad kyrka rör sig i miljöer där människor befinner sig och finns tillgänglig på viktiga sociala arenor.

Altaret/nattvardsbordet – gudstjänst och diakoni hör samman. Det vi som diakoner möter i vardagen får vi bära fram i bekännelse och förbön. Det vi får i gudstjänsten inspireras vi att ge vidare: ”Gå och tjäna Gud med glädje”

Runda bordet – i cirkeln finns ett gemensamt centrum. Exempel på diakonins pedagogiska funktion är kris- och sorgegrupper, självhjälpsgrupper och olika former av samtalsgrupper.

Soffbordet – symboliserar det diakonala arbetets själavårdande funktion, det lågmälda samtalet. Behov av att ha någon att samtala med är stort, särskilt då livet brister. Förtroende och trygghet är avgörande om man ska våga dela sitt inre. Diakoner har tystnadsplikt.

Skrivbordet – den administrativa funktionen. Insatser som ekonomiskt bistånd, fondarbete och volontärarbete kräver en administrativ hantering. Kontakter och samverkan med samhällets olika aktörer likaså.

Talarstolen – den profetiska funktionen innebär att värna människan och skydda skapelsen. Att stå upp för värdiga livsvillkor och mänskliga rättigheter, mod att se och agera då människor kränks och utsätts för orättvisor, förtal och förtryck. ”Stå på de förtrycktas sida” (ur diakonens vigningslöften).

Du är välkommen att ta kontakt med diakonerna som arbetar i församlingen för samtal och stöd i just din livssituation.

Församlingens diakoner

Laila Hedlund, tel 0220-464 52

Nathalie Holmström, tel 0220-464 65