Vuxenverksamhet

Vuxenverksamheten i församlingen består dels av olika grupper och dels av öppen verksamhet för daglediga.

Foto: Petter Svärd

Gemenskap och engagemang på Källmoragården

Café Källmora

Pausar tills vidare pga smittoläget.

Svenska kyrkans seniorer - SKS

Gruppen träffas onsdagar kl 14.00-16.00 för att handarbeta och fika. Försäljning till välgörenhet. Gruppen brukar också medverka vid församlingens olika evenemang.

Källmoragruppen

Källmoragruppen är en samtalsgrupp/bokcirkel som träffas onsdagar jämna veckor kl 14.00-16.00. Gruppen brukar också medverka vid församlingens olika evenemang.

Mitt-på-dagen

Mitt-på-dagen är en öppen verksamhet i Ramnäs kyrka.

Torsdagar, jämna veckor kl 13.30-15.30