Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sura-Ramnäs församling Besöksadress: Hjulmakarvägen 33, 73533 Surahammar Postadress: Box 39, 73521 Surahammar Telefon:+46(220)46460 E-post till Sura-Ramnäs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sura kyrka

Sura kyrka är vackert belägen på åsen intill Strömsholms kanal. Kyrkan uppfördes i nyromantisk stil 1890-1892, efter ritningar av arkitekt Gustaf Pettersson.

Historik
I slutet av 1860-talet väckte prosten i Ramnäs, Carl Jacob Borelius, frågan om en restaurering och utbyggnad av kyrkan i Surahammar. Anledningen var dels att den gamla kyrkan från 1671 var i dåligt skick och dels att befolkningen hade ökat, tack vare att bruket hade expanderat och att området Lisjö hade tillkommit till församlingen. Kyrkan hade helt enkelt blivit för liten. Men på grund av dålig ekonomi så bordlades frågan.
År 1887 föreslog arkitekten Gustaf Pettersson att man i stället borde bygga en helt ny kyrka och att den borde placeras på åsens högsta punkt strax intill den gamla.
Sommaren 1890 lades grunden till kyrkan av Henrik Johanson, Jobsbo, och 21 augusti 1892 invigde biskop Gottfrid Billing den nya kyrkan.
År 1935 genomfördes en renovering och ombyggnad av kyrkan. Kyrkan vitmålades och det invändiga taket gjordes om till valvtak. 22 december återinvigdes kyrkan av biskop Einar Billing.
Vid kyrkans 50-årsjubileum, 1942, skänkte Surahammars bruk medel för kyrkans prydning. Detta gjorde att planerade målningar i kyrkan kunde påbörjas. Man engagerade surahammarskonstnären Nils Aaron Berge, som var välkänd för sina religiösa bilder och kyrkmålningar. Nu fick han göra sitt allra största verk på hemmaplan. Arbetet tog 12 år att göra och var färdigt 1956.
Den tidstypiska kormålningen är unik i sitt slag. Den innehåller flera hundra figurer, flera i naturlig storlek. Här finns flera bibliska berättelser men Berge har även målat ortsbor, bruket och man känner även igen den dåvarande biskopen i Västerås John Cullberg. Kort efter verkets fullbordan avled Nils Aaron Berge i en trafikolycka.

Kororgeln installerades 1980 och stora orgeln 1983.
Vägbeskrivning:
Kyrkan ligger vid väg 252. Avfart till Surahammars samhälle.
Gatuadressen är Hammarleden 224, Surahammar.
Kontakta kyrkvaktmästare Mikael Rundberg för mer information om kyrkan och kyrkogården.