Foto: Petter Svärd

Gudstjänst

Gudstjänsten är en inspirationskälla som i ord och ton ger människor ett tolkningsmönster som bär i livets alla skeden.

I Sura-Ramnäs församling firas huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga högtidsdagar med jämn fördelning på de tre orterna. Huvudgudstjänst med nattvard firas minst två gånger/ månad. Gudstjänstlivet skapar relationer, inbjuder till dialog kring liv och tro samt erbjuder glädje och hopp i livets alla skeden.

Information om plats och tid för nästa gudstjänst finns i kalendern längst ner på sidan och i appen Kyrkguiden. 

Några barnhänder målade i olika färger sträcker sig mot himlen.
Foto: Shutterstock