Foto: Petter Svärd

Gudstjänst

Gudstjänsten ska vara en inspirationskälla som i ord och ton ger människor ett tolkningsmönster som bär i livets alla skeden och präglas av öppenhet, delaktighet och gemenskap så att alla kan känna sig välkomna.

Församlingen ska erbjuda ett brett utbud av gudstjänster. Gudstjänstlivet skapar relationer, inbjuder till dialog kring liv och tro samt erbjuder glädje och hopp i livets alla skeden.

I Sura-Ramnäs församling firas huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga högtidsdagar med jämn fördelning på de tre orterna. Huvudgudstjänst med nattvard firas minst två gånger/ månad. Familjegudstjänst/mässa samt tema- eller musikgudstjänst är också återkommande gudstjänstformer.

 

Foto: Petter Svärd