Foto: Petter Svärd

Förtroendevalda

Kyrkorådet värnar om kyrkans grundläggande uppgifter, fattar beslut om ekonomi och förvaltning, utarbetar övergripande riktlinjer, mål och visioner tillsammans med personalen samt bereder ärenden som kyrkofullmäktige ska fatta beslut om.

 

Kyrkoråd för mandatperioden 2022-2025

Christina Waster Jansson (S), Sven Lundstedt (S), Lillemor Marlowe (S), Leif Carlberg (S), Solveig Johansson (S), Carita Widjeskog (POSK), Eva Nerf (POSK), Marita Johansson Grimwade (POSK), Katja Sundkvist (POSK) och Conny Johansson (SD). 


Ersättare: Olle Jansson (S), Cecilia Östergren (S), Lars Johansson (S), Gunnemi Kinos (POSK), Carina Mård (POSK) och Carina Bjunnan 
(SD). 

Till ordförande valdes Christina Waster Jansson.