Foto: Jim Elfström /IKON

Dop

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20).

Dopet är en fest i Guds familj
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan.

Läs mer om dopet på https://www.svenskakyrkan.se/dop 

Dop i Sura-Ramnäs församling

I Sura-Ramnäs församling kan dop ske i någon av våra ordinarie gudstjänster, alternativt i en särskild dopgudstjänst, antingen i någon av våra kyrkor eller på Källmoragården.

Vill du boka tid för dop i Sura-Ramnäs församling? Ring vår exp tel 0220-464 60 eller maila till: sura-ramnas.forsamling@svenskakyrkan.se