Foto: Eva Björk

Ramnäs kyrka

Ramnäs kyrka byggdes som en liten enskeppig stenkyrka utan kor, sakristia och sidoskepp på tidigt 1400-tal, av Ramnäs bönder. Under 1600 och 1700-talet utvidgades kyrkan för att 1792 få sin nuvarande utformning.

För mer information om Ramnäs kyrka eller kyrkogården i Ramnäs kontakta kyrkvaktmästare Sven Björk, tel 0220-46454