Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sigtuna församling

Sigtuna församling är Sveriges äldsta levande församling. Detta till trots är den högst levande och erbjuder gudstjänster, mässor och högmässor vid flera tillfällen i veckan. Här finns även ett rikt utbud av verksamheter för barn, ungdomar och vuxna - och många väljer att låta sig vigas eller vill döpa sitt barn i någon av våra kyrkor. Varmt välkommen till oss!

Kyndelsmässodagen Söndag 2 februari
Kl 11.00 i Mariakyrkan
Familjegudstjänst med barnkören Minores Mariae. Jakob Tronêt, Josef Edebol, kyrkfika på församlingsgården Munken efteråt. Varmt välkomna!

Kl 14.00 i Haga kyrka
Ljusmässa, Josef Edebol, kyrkkaffe

Septuagesima - Söndag 9 februari
kl 11.00 Högmässa Predikan:Andreas Edin, celebrant Jakob Tronêt,kyrkkaffe
kl 18.00 Jakobs Stege i Olov Hartmans studiokyrka

Bild: Hans Hartman

Biskop Jonas Jonson berättade om sin nya bok ”Missionärerna - En biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 1874-1974” vid kyrkaffet eftar att ha predikat i högmässan söndagen 19 januari.