Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

I Svenska kyrkan döps man oftast som barn, men det finns ingen övre åldersgräns. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Vid barndop är det föräldrarnas val att barnen blir döpta. Innan dopet brukar en präst prata med föräldrarna om vad dopet innebär och hur en dopgudstjänst går till. Samtalet kan ske hemma hos dopfamiljen, i kyrkan eller i församlingens lokaler.

Genom att döpa små barn betonar vi hur Guds nåd och kärlek finns där redan innan en människa kunnat göra något för att förtjäna denna kärlek. Barnet har ett eget värde som människa och med möjlighet till en egen gudsrelation.

Alla blir inte döpta som barn, men det är aldrig för sent för att döpas. Det finns varken en övre eller nedre åldersgräns för dop.

När man döps som vuxen har man oftast en tid innan dopet träffat någon/några från församlingen och samtalat om kristen tro. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill leva som kristen och att man vill tillhöra den kristna gemenskapen. För att bli konfirmerad måste man vara döpt, därför döps i dag en del ungdomar i samband med sin konfirmation. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Har du funderingar kring eller vill boka ett dop, välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på telefon 08-592 504 54 för mer information eller för att boka en tid som passar.

Våra ordinarie dopgudstjänster är på lördagar kl.11.00 och 12.00 i Mariakyrkan och i Haga kyrka.