Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kristen djupmeditation

Församlingsgården Munken

 Måndagar

Det kostar inget. Ingen föranmälan. Alla är välkomna.

 Introduktion för nybörjare kl.18.30

- information om vad kristen djupmeditation är

- hjälp att hitta den sittställning som passar dig på stol, kudde eller pall.

Meditation kl. 19

Vi mediterar i 20 minuter.

Viktigt att du kommer senast 18.55 eftersom vi sedan behöver låsa ytterdörren.

      

  

Mycket kort beskrivning:

Kristen djupmeditation är en form av bön utan ord. Vi sitter oss till stillhet med en upprätt kroppshållning och i tystnad.

Hela människan- kropp, själ och ande engageras i kristen djupmeditation.

Kroppen får vila i djup andning och avspänning.

Vi är skapade till Guds avbild och vet att Gud älskar oss som vi är.

Vi kan meditera oavsett var vi är i vår andliga utveckling.

Dessa ord kan vara det som ledaren inleder med innan vi sitter tysta och stilla:

I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav.

Klara rymder, öppna dagar: här en strand vid nådens hav.

 

Ledare är Karolina Johansson, diakon, som gärna berättar mer.

Träffa mig på församlingsgården Munken eller ring 08-59250352 eller maila till karolina.j.johansson@svenskakyrkan.se