Kristen djupmeditation

Församlingsgården Munkens trädgård i juni, juli och augusti.

 Måndagar

Det kostar inget. Ingen föranmälan. Alla är välkomna.

Datum i sommar: 7, 14 juni, 19, 26 juli, 2, 9, 16, 23 augusti

 Introduktion för nybörjare kl.18.30

- information om vad kristen djupmeditation är

- hjälp att hitta den sittställning som passar dig på stol, kudde eller pall.

Meditation kl. 19

Vi mediterar i 20 minuter.

 

Mycket kort beskrivning:

Kristen djupmeditation är en form av bön utan ord. Vi sitter oss till stillhet med en upprätt kroppshållning och i tystnad.

Hela människan- kropp, själ och ande engageras i kristen djupmeditation.

Kroppen får vila i djup andning och avspänning.

Vi är skapade till Guds avbild och vet att Gud älskar oss som vi är.

Vi kan meditera oavsett var vi är i vår andliga utveckling.

Dessa ord kan vara det som ledaren inleder med innan vi sitter tysta och stilla:

I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav.

Klara rymder, öppna dagar: här en strand vid nådens hav.

 

Ledare är Karolina Johansson, diakon, som gärna berättar mer.

Träffa mig på församlingsgården Munken eller ring 08-59250352 eller maila till karolina.j.johansson@svenskakyrkan.se