Kristen djupmeditation

Kristen djupmeditation är en form av bön utan ord, måndagar kl. 19 i OHS, Olof Hartmans studiokyrka. Varmt välkomna!

 

Kristen djupmeditation måndagar kl. 19 i OHS, Olof Hartmans studiokyrka.

Vi mediterar i 20 minuter.

Introduktion för dig som är nybörjare kl. 18.30

- information om vad kristen djupmeditation är

- hjälp att hitta den sittställning som passar dig på stol, kudde eller pall.

 

Mycket kort beskrivning:

Kristen djupmeditation är en form av bön utan ord. Vi sitter oss till stillhet med en upprätt kroppshållning och i tystnad.

Hela människan- kropp, själ och ande engageras i kristen djupmeditation.

Kroppen får vila i djup andning och avspänning.

Vi är skapade till Guds avbild och vet att Gud älskar oss som vi är.

Vi kan meditera oavsett var vi är i vår andliga utveckling.

Dessa ord kan vara det som ledaren inleder med innan vi sitter tysta och stilla:

I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav.

Klara rymder, öppna dagar: här en strand vid nådens hav.

Det kostar inget. Ingen föranmälan. Alla är välkomna.

Ledare är Karolina Johansson, diakon, som gärna berättar mer. Ibland leds meditationen av volontär.

Kontakt: Karolina Johansson, församlingsgården Munken, tel 073-9400352 eller mail karolina.johansson2@svenskakyrkan.se