Diakoni

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Till församlingens grundläggande uppgift hör att utöva diakoni. Det innebär omsorg om och möte med människor i utsatta situationer.

I det diakonala arbetet samverkar församlingen ofta med kommuner och andra organisationer. Arbetet kan ske på många olika sätt utifrån människors behov och de resurser som finns. Hur behoven ser ut beror på hur det omgivande samhället ser ut.

Vi finns till för dig och dina tankar och funderingar. Behoven för och orsakerna till att uppsöka diakonin kan se olika ut; ensamhet, få hjälp att sortera tankar och känslor, skilsmässa, förlust av en nära anhörig eller vän, upplevelse av meningslöshet i tillvaron, en längtan att få göra något för andra människor. Vi kan erbjuda kostnadsfria enskilda samtal.

Genom diakonin inbjuder Sigtuna församling till gemensam verksamhet där vi strävar efter att alla blir sedda och bekräftade; ung som äldre.

Du är varmt välkommen att höra av dig till vår diakon Karolina Johansson, telefon 08-592 503 52.

Kyrkans promenadgrupp

Välkommen med på promenad, fredagar 10.00!

Kristen djupmeditation

Olov Hartmans studiokyrka

Soppa

Middagsbön och sopplunch

Välkommen till Församlingsgården Munken till middagsbön och sopplunch på tisdagar kl. 12.00. Start 6 september!

Sorgegrupp

En grupp för dig som vill samtala om att leva vidare med en sorg efter att någon har dött.