Dataskyddsförordningen (GDPR)

Behandling av personuppgifter
Sigtuna församling behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för församlingens verksamheter och uppdrag. Vi följer dataskyddsförordningen och lagrar personuppgifter i skyddade datasystem. När församlingen lagrar dina personuppgifter för en verksamhet eller ett ärende som pågår en begränsad tid så tar vi bort uppgifterna när verksamheten eller ärendet upphör. Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter som församlingen lagrar. 

Församlingens dataskyddsombud är Irving Preston, tel 08-592 551 78 eller mail: irving.preston@svenskakyrkan.se.

Läs mer: Svenska kyrkans information om behandling av personuppgifter.