Dataskyddsförordningen (GDPR)

Behandling av personuppgifter
Sigtuna församling behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för församlingens verksamheter och uppdrag. Vi följer dataskyddsförordningen och lagrar personuppgifter i skyddade datasystem. När församlingen lagrar dina personuppgifter för en verksamhet eller ett ärende som pågår en begränsad tid så tar vi bort uppgifterna när verksamheten eller ärendet upphör. Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter som församlingen lagrar. 

Församlingens dataskyddsombud är Jonas Westberg, Principio.

Telefonnummer: 070-787 3041 eller e-post: jonas@principio.se

Läs mer: Svenska kyrkans information om behandling av personuppgifter.