Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen
Sigtuna församling

Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas av Sigtuna församling och ersätter personuppgiftslagen som bygger på dataskyddsdirektivet 95/46/EG. GDPR har en karaktär av en rättighetslagstiftning. Förordningen kommer att kompletteras med ytterligare svensk lagstiftning på vissa områden.

Huvudregeln är att Svenska kyrkans handlingar och att uppgifterna i dem ska bevaras. Detta regleras i arkivlagen (1990:782), lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan samt kyrkoordningen. 

Alla åtgärder som görs med personuppgifter är personuppgiftsbehandlingar. Rutiner finns som beskriver hur Sigtuna församling genomför sitt systematiska gallringsarbete med rutinbeskrivningar. 

Sigtuna församling har framarbetat en integritetspolicy och har ett behandlingsregister.