För barn & familj

Här hittar du information om vad församlingen erbjuder för barn och familj.

Dopbarn sitter i sin mammas knä

Dop

Välkommen att döpas i Sigtuna församling!

Kyrkans Öppna Förskola

OBS! Ny tid fr.o.m. HT-22 Tisdagar 9.30- 11.30 och Fredagar 9.30-12.00 Verksamheten vänder sig till hemmavarande förälder eller anhörig med barn i åldrarna 0–5 år. Höstterminen börjar tisdagen den 6 september.

Minores Mariae barnkör hösten 2016

Barn- och ungdomskörer

Tycker du som är ung det är roligt att sjunga? I Sigtuna församling finns fyra körer för dig som är yngre - anmäl dig direkt från denna sida!

Kyrkans barntimmar

För barn 3-5 år utan föräldramedverkan.

Flicka i  hatt

Miniorverksamhet

För barn i lågstadieåldern 7-9 år

Såpbubleblåsande flicka

Skaparklubben - Juniorverksamhet

Mellanstadieåldrarna 10-12 år