Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dop, vigsel, konfirmation och begravning är gudstjänster som alla tolkar livets stora milstolpar. Vi får sätta in dessa viktiga händelser i ett meningsfullt sammanhang. Välkommen att dela dessa med oss i Sigtuna församling och Svenska kyrkan.