Meny

Öppna förskolan

Verksamheten vänder sig till hemmavarande förälder eller anhörig med barn i åldrarna 0–5 år.

Bild: Hans Hartman

Terminsstart 7 september
Måndagar 13–15.30 och fredagar 9.30–12.

 

Till Öppna förskolan kan du komma för att träffa andra vuxna med barn, fika, leka, pyssla och sjunga en stund.  

På grund av Covid-19 och för att minimera riskerna för smittspridning så kommer vi att vidta följande åtgärder. Verksamheten kommer att förläggas utomhus framför Munken så länge vädret tillåter och temperaturen är behaglig. Inomhus på Munken kommer vi endast att ta emot sju familjer åt gången för att skapa så lite trängsel som möjligt, detta kan komma att ändras under terminens gång. Stanna hemma vid minsta symptom.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

Kontakt: Församlingspedagog Berit Aas Dahlström 070-762 05 91/ Berit.aas@svenskakyrkan.se