Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Minores Mariae. Körverksamhet för barn och unga.

Tycker du som är ung det är roligt att sjunga. I Sigtuna församling finns tre körer för dig som är yngre. Vi har kul när vi tar ton tillsammans och sjunger några gånger per termin i familjegudstjänsten i Mariakyrkan.

Minores Mariae barnkör hösten 2016
Hans Hartman Bild: Hans Hartman

Körverksamheten för barn och unga

 

I Sigtuna församling finns det tre körer för sångglada barn- och ungdomar. Välkommen till oss i någon av dem - det finns plats även för dig!

Minores knoppar (för barn som är 5–7 år)
Onsdagar kl. 17.30–18.00. Start 11/9. Olof Hartmans studiokyrka.

Minores barnkör (årskurs 2–3)
 – Nyhet! För dig i åk 2–3 blir det körsång, skapande, fika, drama och lek tillsammans med Miniorerna på onsdagar kl. 14–16. Start 11/9. Munken.

Mariae sånggrupp (årskurs 4–8)
övar på onsdagar kl. 16.30–17.15. Start 11/9. Olof Hartmans studiokyrka.

Vi sjunger vid några tillfällen per termin i familjegudstjänsterna i Mariakyrkan.


 
För anmälan, kontakta körledare Margareta Stevensson på:
Telefon 073-253 55 87


VÄLKOMMEN!

Mariae ungdomskör hösten 2016
Bild: Hans Hartman