Barnhand som håller äldre hand
Foto: Alex Et Martin

Hjälp till

Sigtuna församling är en av de mest välbesökta träffpunkterna i Sigtuna i alla åldersgrupper. Tillsammans med personalen arbetar frivilliga för att stödja församlingens arbete. Det är ett viktigt jobb - vill du vara med?

Frivilligarbete i Sigtuna församling

Du behövs som frivillig/ideell medarbetare. Tillsammans är vi Sigtuna församling. Vill du bidra med ditt engagemang i något av nedanstående aktiviteter? Välkommen att kontakta respektive ansvarig. Har du andra idéer? Hör gärna av dig till oss, så att vi får veta om dem! Kontakta församlingsexpeditionen, telefon 08-592 504 54 eller e-post, sigtuna.forsamling@svenskakyrkan.se. Välkommen som frivillig i Sigtuna församling! 

Kyrkobladsutdelare

Sigtuna Kyrkoblad kommer ut till alla hushåll i Sigtuna fyra gånger per år. Det delas ut helt idéellt! Vi behöver fler som hjälps åt. Om du vill hjälpa till, kontakta diakon Karolina Johansson på 08-592 503 52 eller karolina.j.johansson@svenskakyrkan.se

Skolprojekt

De flesta skolklasser i Sigtuna besöker församlingen en gång om året som en studiedag, kring hälsa, värdegrund och annat som är viktigt för hela Sigtuna. Detta kallar vi skolprojektet, och i dess olika delar finns ibland behov av frivilliga som fungerar som t.ex. samtalsledare eller skådespelare.  Vill du veta mer?
Kontakta Maria Lövestam, telefon 08-592 570 71.

Andaktsledare/medhjälpare

Gudstjänst firas på äldreboendena Hemskogen och Villa Silvertorget. Middagsbön med sopplunch inbjuds till på Församlingsgården Munken. Vill du vara med som andaktsledare eller som medmänniska till dessa träffar, kontakta diakon Karolina Johansson, telefon 08-592 503 52.

Konfirmandassistenter 

Hälften av Sigtunas ungdomar väljer att konfirmera sig i vår församling, vilket är oerhört roligt och en viktig del av vårt arbete. I konfirmandverksamheten finns ungdomsledare, men vi söker också vuxna som kan stödja vårt konfirmand- och ungdomsarbete. Vill du veta mer? Kontakta Andreas Edin, ungdomspräst, på 072-717 72 83 eller andreas.edin@svenskakyrkan.se.

Väntjänsten

Det finns mycket ofrivillig ensamhet i Sverige, även i Sigtuna. Våra frivilliga gör hembesök hos ensamma äldre, vilket många upplever som väldigt värdefullt. Vill du vara en av dessa, eller veta mer - ta då gärna kontakt på Väntjänstens egen telefon, 072-186 37 86. 

Syföreningar

Syföreningarna arbetar ideellt för sociala insatser på hemmaplan och för internationella biståndsprojekt. Vill du veta mer? Kontakta Margareta Karlsson telefon, 08-592 518 25.

Internationella gruppen

I Sigtuna församling finns en Internationell grupp. I den planeras olika aktiviteter i samband med insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete, som tidigare bedrevs genom Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission. Dessutom ingår församlingens kontaktpersoner för SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) och för våra kontakter med Estland i form av vänförsamlingen i Ridala och ett barnhem i Haapsalu.

Internationella gruppen sysslar alltså både med praktiskt insamlingsarbete och med opinionsarbete och egen studieverksamhet. Skulle du vilja engagera dig? Kontakta församlingsexpeditionen, telefon 08-592 504 54.

Örtagården

Örtagården vid Mariakyrkan sköts helt av frivilliga krafter.  Vill du veta mer? Kontakta Harriet Nadell, telefon 08-592 511 89.

Körsång

I församlingen finns flera körer - både för barn, unga och vuxna. Vill du veta mer? Kontakta organist Mathias Kjellgren 08-592 570 76) om församlingens vuxenkörer: motettkören och församlingskören. Kontakta barnkörledare Ylva Gerdås på 08-592 565 32 eller Ylva.Gerdas@svenskakyrkan.se om församlingens barnkörer.