Barnhand som håller äldre hand
Foto: Alex Et Martin

Hjälp till

Sigtuna församling är en av de mest välbesökta träffpunkterna i Sigtuna i alla åldersgrupper. Tillsammans med personalen arbetar frivilliga för att stödja församlingens arbete. Det är ett viktigt jobb - vill du vara med?

Frivilligarbete i Sigtuna församling

Du behövs som frivillig/ideell medarbetare. Tillsammans är vi Sigtuna församling. Vill du bidra med ditt engagemang i något av nedanstående aktiviteter? Välkommen att kontakta respektive ansvarig. Har du andra idéer? Hör gärna av dig till oss, så att vi får veta om dem! Kontakta församlingsexpeditionen, telefon 08-592 504 54 eller e-post, sigtuna.forsamling@svenskakyrkan.se. Välkommen som frivillig i Sigtuna församling! 

Kyrkobladsutdelare

Sigtuna Kyrkoblad kommer ut till alla hushåll i Sigtuna fyra gånger per år. Det delas ut helt idéellt! Vi behöver fler som hjälps åt. Om du vill hjälpa till, kontakta diakon Karolina Johansson på 08-592 503 52 eller karolina.johansson2@svenskakyrkan.se

Skolprojekt

De flesta skolklasser i Sigtuna besöker församlingen en gång om året som en studiedag, kring hälsa, värdegrund och annat som är viktigt för hela Sigtuna. Detta kallar vi skolprojektet, och i dess olika delar finns ibland behov av frivilliga som fungerar som t.ex. samtalsledare eller skådespelare.  Vill du veta mer?
Kontakta Anna Konvicka, telefon 0730-937 254

Andaktsledare/medhjälpare

Middagsbön med sopplunch inbjuds till på Församlingsgården Munken. Vill du vara med som andaktsledare eller som medmänniska till dessa träffar, kontakta diakon Karolina Johansson, telefon 08-592 503 52.

Konfirmandassistenter 

Hälften av Sigtunas ungdomar väljer att konfirmera sig i vår församling, vilket är oerhört roligt och en viktig del av vårt arbete. I konfirmandverksamheten finns ungdomsledare, men vi söker också vuxna som kan stödja vårt konfirmand- och ungdomsarbete. Vill du veta mer? Kontakta Andreas Edin, ungdomspräst, på 072-717 72 83 eller andreas.edin@svenskakyrkan.se.

Väntjänsten

Det finns mycket ofrivillig ensamhet i Sverige, även i Sigtuna. Våra frivilliga gör hembesök hos ensamma äldre, vilket många upplever som väldigt värdefullt. Vill du vara en av dessa, eller veta mer - ta då gärna kontakt på Väntjänstens egen telefon, 072-186 37 86. 

Syföreningar

Syföreningarna arbetar ideellt för sociala insatser på hemmaplan och för internationella biståndsprojekt. Vill du veta mer? Kontakta Margareta Karlsson telefon, 08-592 518 25.

Internationella gruppen

I Sigtuna församling finns en Internationell grupp. I den planeras olika aktiviteter i samband med insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete, som tidigare bedrevs genom Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission. Dessutom ingår församlingens kontaktpersoner för SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) och för våra kontakter med Estland i form av vänförsamlingen i Ridala och ett barnhem i Haapsalu.

Internationella gruppen sysslar alltså både med praktiskt insamlingsarbete och med opinionsarbete och egen studieverksamhet. Skulle du vilja engagera dig? Kontakta församlingsexpeditionen, telefon 08-592 504 54.

Örtagården

Örtagården vid Mariakyrkan sköts helt av frivilliga krafter.  Vill du veta mer? Kontakta Harriet Nadell, telefon 08-592 511 89.

Körsång

I församlingen finns flera körer - både för barn, unga och vuxna. Vill du veta mer? Kontakta organist Mathias Kjellgren 08-592 570 76) om församlingens vuxenkörer: motettkören och församlingskören. Kontakta barnkörledare Ylva Gerdås på 08-592 565 32 eller Ylva.Gerdas@svenskakyrkan.se om församlingens barnkörer.