Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Frivilliga

Tillsammans med personalen arbetar ett antal frivillig med verksamheten i Sigtuna församling. Det är ett viktigt jobb som gör skillnad! Vill du vara med?

Frivilligarbete i Sigtuna församling

Du behövs som frivillig/ideell medarbetare. Tillsammans är vi Sigtuna församling. Vill du bidra med ditt engagemang i något av nedanstående aktiviteter? Välkommen att kontakta respektive ansvarig. Har du andra idéer? Hör gärna av dig till oss, så att vi får veta om dem!

Kontakta församlingsexpeditionen, telefon 08-592 504 54 eller e-post, sigtuna.forsamling@svenskakyrkan.se 

Välkommen som frivillig i Sigtuna församling! 

Kyrkobladsutdelare

Vi behöver fler som hjälps åt att dela ut Sigtuna Kyrkoblad som kommer ut fyra gånger per år.  Vill du veta mer? Kontakta församlingsexpeditionen. 

Skolprojekt

I skolprojektets olika delar finns ibland behov av frivilliga som fungerar som t.ex. samtalsledare eller skådespelare.  Vill du veta mer? Kontakta Maria Lövestam, telefon 08-592 570 71.

Andaktsledare/medhjälpare

Andakterna på Hemskogen och middagsbönerna i församlingsgården Munken leds av församlingens anställda eller frivilliga medarbetare i församlingen.

Vill du veta mer? Kontakta diakon Karolina Johansson, telefon 08-592 503 52.

Konfirmandassistenter 

I konfirmandverksamheten finns unga ledare. Känner du att du skulle vilja bli en av dem och vill veta mer? Kontakta Andreas Edin, ungdomspräst. Telefon:  072-717 72 83 Mail: Andreas Edin

Kyrkkaffemedarbetare
Vill dig hjälpa till att ordna med kyrkkaffet som serveras efter våra högmässor i Mariakyrkan? Du behövs! Varmt välkommen att kontakta vår husmor Heike Ebert, telefon 08-592 570 82, för mer information.

Väntjänsten

Frivilliga gör hembesök hos ensamma äldre och är medföljare vid t.ex. sjukhusbesök. Känner du att det skulle kännas stimulerande att hjälpa till? Ta då gärna kontakt på Väntjänstens egen telefon, 072-186 37 86. 

Syföreningar

Syföreningarna arbetar ideellt för sociala insatser på hemmaplan och för internationella biståndsprojekt. Vill du veta mer? Kontakta Margareta Karlsson telefon, 08-592 518 25.

Internationella gruppen

I Sigtuna församling finns en Internationell grupp. I den planeras olika aktiviteter i samband med insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete, som tidigare bedrevs genom Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission. Dessutom ingår församlingens kontaktpersoner för SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) och för våra kontakter med Estland i form av vänförsamlingen i Ridala och ett barnhem i Haapsalu.

Internationella gruppen sysslar alltså både med praktiskt insamlingsarbete och med opinionsarbete och egen studieverksamhet. Skulle du vilja engagera dig? Kontakta församlingsexpeditionen, telefon 08-592 504 54.

Örtagården

Örtagården vid Mariakyrkan sköts helt av frivilliga krafter.  Vill du veta mer? Kontakta Harriet Nadell, telefon 08-592 511 89.

Körsång

I församlingen finns flera körer - både för barn och vuxna. Vill du veta mer? Församlingens vuxenkörer, Motettkören (organist Mathias Kjellgren 08-592 570 76) och Församlingskören (organist Richard Pleijel 08-592 570 88, eller församlingens barnkörer (Margareta Stevensson ‭073-253 55 87). Läs gärna mer om körerna under Verksamhet - musik.