Foto: Joakim Carlström

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

VIGSEL kan ske på två olika sätt. Antingen borgerligt som en kort akt utan religiös prägel eller som vigsel i Svenska kyrkans ordning. I det senare fallet är det fråga om en gudstjänst med bön, psalmsång och bibelläsning som inramar vigselakten.

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

En vigselgudstjänst kan antingen vara mycket enkel med bara präst, brudpar och två vittnen eller mera omfattande med brudnäbbar, tärna och best man. Vilka som medverkar förutom präst och brudpar och hur de yttre arrangemangen utformas varierar från vigsel till vigsel.

Vill du boka en vigsel eller har du frågor? Då är du välkommen att kontakta Församlingsexpeditionen telefon 08-592 504 54.

Före varje vigsel tar prästen kontakt för ett samtal om såväl praktiska frågor som den aktuella gudstjänstens utformning och innebörd. 

Hos oss kan du välja att vigas i Mariakyrkan eller Haga kyrka. Våra vigseltider är lördagar kl. 14.00 och 15.30.  Välkommen!