Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Begravningar förekommer i två skilda utformningar. Antingen som ”Borgerlig begravning”, utan medverkan från kyrkans sida, eller som begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning (eller enligt annat samfunds ritual).

För borgerlig begravning finns ingen särskild ritual fastställd och ingenting bestämt om vem som leder akten. Kyrkans begravningsgudstjänst leds av en präst och vill genom musik, psalmsång, bön och bibelläsning tolka det kristna hoppet inför döden. 

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

På Mariakyrkans kyrkogård finns det kistgravar, urngravar och en minneslund. Vi har ingen askgravlund.

På Haga kyrkogård finns det kistgravar, urngravar och en minneslund.

Våra ordinarie begravningstider är torsdagar och fredagar kl. 11.00 och 14.00.

För mer information kring begravningar i Sigtuna församlig ring församlingsexpeditionen, telefon 08-592 504 54.