Foto: Udo Schröter

Om Sigtuna församling

Vi är många som tillsammans utgör Sigtuna församling. Du som är nyfiken kan läsa mer här!

Om Sigtuna församling

Sigtuna församling tillhör Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingens historia går tillbaka till tidig medeltid. Då var Sigtuna Sveriges största med sju kyrkor och ett dominikankloster. Tre av dessa kyrkor finns kvar som ruiner. Den gamla klosterkyrkan – Mariakyrkan är församlingskyrka.

Idag finns i församlingen också Haga kyrka 7 km norr om Sigtuna stad och Olov Hartmans studiokyrka.

Mariakyrkan hålls öppen varje dag året runt för besök och enskild andakt. Varje vecka firas gudstjänster i Mariakyrkan: Dagligen firas mässa kl. 08.30, på söndagar firas Högmässa kl 11.00, på onsdagar firas kvällsmässa kl 18.00.

Kyrkan besöks årligen av stora skaror turister och utländska besökare.

Församlingen har flera anställda, men mycket arbete utförs av frivilliga och ideella krafter.