Välkommen till Örby-Skene församling

En plats för tillbedjan, en mötesplats, en plats för frihet, en växtplats. Vi vill vara den lokala närvaron av Kristi världsvida kyrka och vill göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Ur församlingsinstruktionen

Här kan du lämna en synpunkt, ett förslag, ett önskemål...