Välkommen till Örby-Skene församling

Vi vill vara den lokala närvaron av Kristi världsvida kyrka och vill göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad.

En plats för tillbedjan, en mötesplats, en plats för frihet, en växtplats

Ur Församlingsinstruktionen