Foto: Kyrkans arkiv

Kyrkogården

Förman för församlingens kyrkogård och begravningsplatser är Jan Norrman.
För administrationen svarar Katarina Granath.

Det finns några begrepp som kan vara bra att känna till när det gäller kyrkogården:

Blomsterängar

För miljön och för att främja den biologiska mångfalden har vi på Örby kyrkogård blomsterängar och nu har kyrkorådet beslutat att det skall anordnas blomsterängar på Skene begravningsplats. Vi har vertikalskärt "stigar" på två gräsytor där det har såtts i ängsblommor, så nu hoppas vi på god blomning till sommaren.