Skene kyrka

Öppettider

Öppet för alla följande tider: (Undantag för begravningar. Då finns anslag på dörren).

  • Måndag, onsdag-fredag: 09.00-15.00
  • Tisdag: 09.00-19.30
  • Lördag 27 februari: 12.00-15.00
  • Fr.o.m. söndag 28 februari kommer kyrkan inte att vara öppen på lördagar och söndagar.

Präst eller diakon finns på plats: tisdag 17.30-19.30

Välkommen in!

På söndagar är den kyrka varifrån gudstjänsten sänts öppen kl. 11.15-12.15 så att man kan komma och ta emot nattvarden.