Foto: Kristin Lidell/IKON

Ungdomskör

Vill du vara med sjunga i ungdomskören? Kontakta ledare Sofia Johansson.

Sofia  Johansson

Sofia Johansson

Pedagog