Foto: Johannes Frandsen/IKON

7-9 år

Kyrkdraget

För barn i åk F-2

Onsdagsklubben

För barn i årskurs 1-3

Onsdagsklubbens kör

För barn i årskurs 1-3