Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gravrätt

Gravrätt innebär rätten till en gravplats.

En gravrätt uppkommer till följd av att en gravsättning
skett. Till och med 1993 gällde gravrätten för 50 år,
från och med 1994 för 25 år. För varje ny gravsättning,
förlängs sålunda gravrätten med 25 år. När gravrätts-
tiden gått ut kan man förnya rätten. En avgift om 500 kr
tas då ut, enligt beslut i kyrkofullmäktige 2001. Är det en
gammal grav, där släktskapet med de gravsatta kanske
inte känns tillräckligt nära, finns möjligheten att återlämna
graven till församlingen.