Minnesbord
Foto: Alex & Martin/IKON

Begravning

Det är få tillfällen som förändrar tillvaron för oss så radikalt som då en älskad person dör. En begravning är en viktig angelägenhet för de flesta av oss människor. Det är ett tillfälle som kräver både omsorg och eftertanke.

För att undvika tveksamhet och svåra ställningstaganden bör var och en av oss i omtanke om våra närmaste ge uttryck för våra önskemål kring vår egen begravning, t ex genom att fylla i dokumentet ”Vita arkivet”.

Första kontakten

Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring en begravning. Begravningsbyrån meddelar församlingsexpeditionen. Församlingens präst tar snarast kontakt med närstående. Namn och telefonnummer till aktuella personer får prästen av begravningsbyrån.

Själaringning

Själaringning är idag främst en hedersbevisning för den döde och sker en vardag
Ringningen äger rum kl. 10 i någon av våra kyrkor, som då är öppna för andakt och ljuständning.
Anmälan om själaringning går via begravningsbyrån till församlingen.

Samtal

Genom begravningssamtalet, när prästen träffar de närmast anhöriga, ges möjlighet att formulera tankar, känslor och frågor. Prästen lyssnar in de efterlevandes bilder av den döde och livshistoria. I samtalet lyfts också begravningsgudstjänstens innehåll och innebörd fram.

Tacksägelse

Tacksägelse sker i gudstjänst. Önskemål om lämplig söndag för tacksägelse lämnas till begravningsbyrån. I denna tid sänds församlingens alla gudstjänster digitalt och sändningen kan nås via menyn (Följ våra gudstjänster). Tacksägelsen läses upp som ett tillkännagivande om avlidna medlemmar i församlingen.

Begravningsgudstjänst i pandemitid

Regeringen har gjort ett undantag från åttapersonersgränsen för begravningsgudstjänster. 20 personer får samlas utöver de medverkande (präst, musiker, vaktmästare, begravningsentreprenör). En ny sed har då vuxit fram, där man kan ha kyrkan öppen någon timma före begravningsgudstjänsten, så att andra kan komma och ta avsked. 

Kyrkomusik

Musiken är en viktig och självklar del av begravningsgudstjänsten. Musik och psalmsång skapar inte enbart samhörighet mellan deltagarna i gudstjänsten, utan de fungerar också som en förstärkning av det kristna hoppet i liv och död. Därför är det av största vikt att samråd äger rum mellan präst, kyrkomusiker och anhöriga, så att all sång och musik som framförs vid begravningsgudstjänsten blir en integrerad del av helheten.

Minnesstund

Vid minnesstunden får vi samlas till en måltidsgemenskap och tillsammans minnas den avlidna och ta ett steg vidare i en ny livssituation. Församlingshem finns till förfogande i Örby och Skene. Det kostar ingenting att låna lokalen för minnesstund. I denna tid, då pandemin pågår, kan dock inte fler än 8 personer samlas.

Några Bibelord

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själv får av Gud kan trösta var och en som har det svårt." (2 Kor. 1:3-4)

”Om vårt hjärta dömer oss kan vi inför Gud övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt” 1 Joh. 3:20