Foto: Johannes Frandsen/IKON

0-6 år

Öppet Hus: förälder-barngrupp

För barn 0-5 år med vuxen

Öppen förskola med barnrytmik

För barn 5 månader - 5 år med en vuxen

PAX

För barn 5-6 år

Minidraget

För barn 2,5-5 år