Foto: mnplatypus från Pixabay

Bibelskolan

Tillsammans med Helsjöns Folkhögskola erbjuder Örby-Skene församling bibelskola

Under pandemitiden är nu bibelskolan digital. Man träffas varje måndag via Zoom. I vår handlar undervisningen i Gamla Testamentet om bibelns fester. I undervisningen i Nya Testamentet studerar man Galaterbrevet.

Är du intresserad? Kontakta församlingsexpeditionen på tel. 0320-182 82 eller 0320-182 80 eller orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se