Konfirmander
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Konfirmand

Har du någon gång funderat över: Varför finns jag? Duger jag som jag är? Vad är meningen med livet? Finns Gud? Vad händer när man dör?

Som KONFIRMAND får du möjlighet att fundera över den kristna tron och dina frågor om livet och Gud. Tiden som konfirmand innehåller både allvar och skratt, lek och gemenskap, samtal och nya upplevelser. Konfirmationen är en bekräftelse på dopet. Du behöver inte vara döpt för att bli konfirmand. Du som inte är döpt får möjlighet att döpas under konfirmandtiden.

Församlingen erbjuder nu två grupper, eftersom den aviserade torsdagsgruppen haft för få anmälningar. Samtliga är kostnadsfria. I varje grupp ingår: träffar i Örby eller Skene församlingshem och att delta i gudstjänster.

 

Funktionsnedsättning eller särskilda behov är inte ett hinder för att konfirmeras. Kontakta gärna kyrkoherde Fredrik Gyllensvärd för att prata om eventuella anpassningar eller lösningar för att du skall kunna konfirmeras. 

Informationen om de olika alternativen uppdateras löpande.

Använd det här formuläret för att anmäla intresse till någon av våra konfirmandgrupper. Skriv konfirmandens namn, kryssa i den grupp som konfirmanden vill vara med i och fyll i kontaktuppgift till minst en vårdnadshavare.