Foto: Christina Andersson

Följ våra gudstjänster

Här sänds söndagens högmässa digitalt kl. 10.00. Efter högmässan är kyrkan öppen 11.15-12.15 för den som vill ta emot nattvarden. Då finns också möjlighet att få personlig förbön.

Fr.o.m. söndag 7 mars sänder församlingen gudstjänsten via Facebook. Här nedan följer du den.

Söndag 7 mars: 3 söndagen i fastan

Texter: 1 Samuelsboken 17:40-50; Efesierbrevet 5:1-9; Lukasevangeliet 11:14-26

Psalmer: 351:1-3, 782, 234, 145

Tryck här för att komma direkt till församlingens Facebook-sida: 
www.facebook.com/orbyskeneforsamling/

Har du frågor, synpunkter, funderingar runt gudstjänsten, kontakta komminister Erik Alpner:

E-post: erik.alpner@svenskakyrkan.se

Telefon: 0320-182 48;  SMS: 072-702 27 75