Foto: Kristin Lidell/IKON

Gravrättsinnehavare

I samband med begravningen skall dödsboet utse en gravrättsinnehavare.
En blankett skickas ut, där dödsboet meddelar vem eller vilka som skall stå som gravrättsinnehavare. När dödsboet bestämt gravrättsinnehavare, får den eller de ett gravbrev med uppgifter om vem/vilka som är innehavare, vem/vilka som är gravsatta, när gravrättstiden löper ut, gravens storlek m.m.
När det gäller de gravar som skyltats med grön skylt, där man ombeds kontakta administrationen,  är det ofta så att gravrätten har gått ut och ingen gravrättsinnehavare finns eller har avlidit. Vill man då ha kvar graven, utser man en ny innehavare och debiteras förnyelseavgiften; 500 kr. Utslaget på 25 år blir detta 20 kr/år, en överkomlig summa för de flesta.