Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Gravskötsel

I motsats till gravrättsinnehavar- och gravrättsverksamheten som är reglerade i begravningslagen, är gravskötselservicen snarare att betrakta som ett frivilligt åtagande från församlingens sida. Mot betalning kan man få olika grader av skötsel och underhåll av sin grav. Avtalet kan gälla för ett eller flera år i taget.
Vissa villkor kan ställas för att graven skall kunna skötas av vaktmästarna på ett lämpligt sätt. Förvuxna buskar och träd kan till exempel behöva tas bort för att en rationell skötsel skall kunna ske. I allmänhet brukar man tillsammans med vaktmästarna kunna komma överens om ett bra och värdigt upplägg.

Vill du prata om gravskötsel? Kontakta Mikael Bodén för mer information.